Városlista
2019. május 24, péntek - Eszter

Hírek

2019. Május 14. 19:08, kedd | Helyi
Forrás: Gulyás Ferencné intézmény vezető

NÉPHAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN

NÉPHAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Korm. rendelet meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket valamennyi óvodánkban maradéktalanul meg kell valósítani.

Az alapprogram figyelembevételével a helyi sajátosságokra, hagyományokra, elvárásokra építve készítettük el a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját, mely tartalmazza a hagyományápolás, a mese tevékenység alapelveit, céljait, feladatait.

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi értékeink megismertetésére, megőrzésére, ápolására, az óvodás gyermekek hungarikumokkal való találkozására életkori sajátosságaihoz igazodóan. A helyi alkotóművészekkel szoros kapcsolatot ápolunk, alkotásaikkal való találkozásokra lehetőséget teremtünk személyes találkozás alkalmával az óvodákban vagy az alkotói műhelyekben.
Az óvoda hagyományaival, a néphagyomány-ápolás tevékenységével a gyermek cselekvésén keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó élményt kap, amelyek a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. Óvónőink hisznek abban, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan kötelezettsége.

A hiteles hagyományápolás a családok szemléletmódjában is változásokat idéz elő. Az értékek mértékké válnak. Kultúraközvetítő, a következő életszakaszra felkészítő szerepet tölt be. A néphagyományok átörökítése átszővi mindennapi gyakorlatunkat.Fejlesztő tevékenységeinket projektrendszerű, komplex feldolgozási formában valósítjuk meg. Minden projektünk tartalmaz hagyományőrző tartalmat. Az irodalmi nevelésünknek részei a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a klasszikus és kortárs gyermekirodalom művei mellett más népek irodalmi alkotásai is.Az óvodai nevelésünk során a projektjeinkbe beleszőjük a jeles napok, a szimbolikus ünnepek, a nemzeti ünnepek hagyományait, szokásait. Célként jelenik meg, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a magyar néphagyományaival, jeles napokhoz fűződő szokásokkal, népi gyermekjátékokkal és mondókakincsekkel.

A nevelési gyakorlatunkban helyet kap a mindennapos mesélés, mondókázás és verselés, hiszen ezek a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítői, mentális higiénéjüknek elmaradhatatlan elemei. A mese- képi és konkrét formában- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének, visszaigazolja a gyermek szorongásait s egyben feloldást, és megoldást kínál.A mesék dramatizálására, bábozására ösztönözzük a nagyobb gyermekeket. A dramatizálás egy olyan komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat, nagyszerű lehetőséget ad a közös élményszerzésre, az együttműködés készségének alakítására, feltárja a gyermekek előtt a külső világ és az emberi belső világ legfőbb érzelmeit és viselkedésformákat. Lehetőséget biztosítunk a nap folyamán a gyermekeknek, hogy beöltözzenek, „mintha” – helyzeteket teremtsenek, melyben megjeleníthetnek történéseket, elképzelt meséket és történeteket.Irodalmi nevelésünk során fontos szerepet kap a bábjáték. A bábozás a gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása, mely a gyermeki önkifejezés egyik legfontosabb eszköze.

Ezek érdekelhetnek még

2019. Május 24. 09:34, péntek | Helyi

Bejutottak a döntőbe

Karcagi SZC Varró István SZKI. kispályás focicsapata a közelmúltban ismét szép sikereket ért el. Fodor Csaba testnevelő tanár, amelyik versenyrendszerbe benevezte csapatát.

2019. Május 24. 09:33, péntek | Helyi

Zavaró gallyak

A fás szárú növények ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik Karcagon.

2019. Május 24. 09:32, péntek | Helyi

Hétvégén választunk

2019-ben európai parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, mely a negyedik ilyen jellegű voksolás az ország történetében. A szavazás időpontja 2019. május 26.

2019. Május 24. 09:31, péntek | Helyi

Megindult a forgalom

Megindult a vasúti és a közúti forgalom a kiskörei Tisza-hídon, amely a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésében újul meg.