Városlista
2021. május 12, szerda - Pongrác

Hírek

2019. Május 12. 09:01, vasárnap | Helyi

Németh Szilárd parlamenti államtitkárt, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese volt a vendég

Németh Szilárd  parlamenti államtitkárt, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese volt a vendég

Kováts Mihályra emlékezett pénteken a róla elnevezett általános iskola és a város.

Kováts Mihályra emlékezett pénteken a róla elnevezett általános iskola és a város. A Déryné Kulturális Központban Karcag Város Önkormányzata, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Kováts Mihály Alapítvány, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, valamint a Déryné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár rendező szervek nevében Chrappánné Papp Ágnes, tagintézmény vezető köszöntötte a megjelenteket - köztük Németh Szilárd István parlamenti államtitkárt, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettesét, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét, Kovács Sándort, térségünk országgyűlési képviselőjét, a Kunszövetség elnökét, Piroska Miklóst, a JNSZ Megyei közgyűlés elnökét, dr. Katona Károlyt, a JNSZ Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, Dobos László polgármestert, Gyurcsek János alpolgármestert, Kovács Szilvia alpolgármestert, Rózsa Sándor jegyzőt, Hodos Juliannát, a Karcagi Járási Hivatal vezetőjét, Sági Istvánt, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját, Kissné Soós Ágnest a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettesét, Györfi Sándor Kossuth díjas, szobrászművészt, Jászkun főkapitányt, a Városvédő és Városszépítő egyesület elnökét, Bene Sándor emeritus nagykunkapitányt, Plósz Csilla Margitot, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét, Laczik Dénesnét a Kováts-os Gyermekekért Egyesület elnökét, a Szülői Munkaközösség részéről Keléné Kállai Erzsébet elnököt, Éri Orsolya Natália tagot. A köszöntések után felkérte Németh Szilárd miniszterhelyettest ünnepi köszöntője megtartására.

- Nagyon köszönöm meghívásukat a mai ünnepi megemlékezésre. Megtisztelő, hogy együtt ünnepelhetek és emlékezhetek Önökkel Karcag város híres szülöttére, a magyar és az amerikai nép közös hősére, Fabriczy Kováts Mihály huszár ezredesre - kezdte beszédét Németh Szilárd István.

- Az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot betöltő magyar katonatiszt hősiesen szolgálta a szabadság eszméjét 1779-ben bekövetkezett haláláig. Az út, amit bejárt – Karcagtól Charlestonig – igazán rendkívüli. Kováts Mihály 16 éves korától több csatában is helyt állt. Harcolt az osztrák örökösödési háborúban, majd a porosz hadsereg szolgálatába került. Részt vett a hétéves háborúban is. Hosszú és kalandos életutat járt be, mielőtt élete talán legfontosabb kihívásával találkozott, és az amerikai függetlenségért vívott háború kiemelkedő katonája, hőse lett. Ennek előzményeként 1777-ben felajánlotta segítségét, tudását, tapasztalatát Benjamin Franklinnek, az Egyesült Államok franciaországi megbízottjának és az újonnan létrejött állam hadseregének. Ahogy Franklinnek írt levelében fogalmazott: „Semmit sem kívánok olyan hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol azt a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálatban éljek-haljak.” - idézte a szónok, aki szerint volt honnan erőt, bátorságot merítenie, hiszen a porosz hadseregben – ahogy levelében is írta – saját erejéből sikerült a legalsó rendfokozatból az őrnagyi rangig emelkednie. Ahogy fogalmaz: „Nem véletlenül, hanem inkább katonai erényeim alapján, s nem is a sors kegyéből, hanem inkább a szolgálati fegyelem igen szorgos betartása révén léptem elő.” A lengyel Kazimierz Pulawski dandártábornok oldalán az amerikai könnyűlovasság szervezőjeként is a kunokra jellemző elszántsággal, kitartással látta el vállalt feladatát. Feltartóztathatatlannak bizonyult egészen 1779-ig, a charlestoni ütközetig. De ott is a végsőkig kitartott - ahogy annak idején Franklinnek ígérte - „leghívebben mindhalálig”.

Kováts Mihály hősiessége, bátorsága közismert volt. Dr. Joseph Johnson charlestoni orvos feljegyzései szerint: „miután az ellenséggel szembeszállt, halálosan megsebesült. Nagyon bátor és nagyon tapasztalt katonatiszt volt.” mondta a szónok.

- Hősiessége ellenére hazájában hosszú időn keresztül kevesen ismerték Kováts Mihály nevét, miközben az Egyesült Államokban már nagy tisztelet övezte személyét. 1944-ben a floridai Jacksonvillben egy róla elnevezett hadihajót bocsátottak vízre, majd 1955. április 15-én Kováts ezredes halálának napját az USA szenátusa emléknappá nyilvánította. 1978. január 6-án Cyrus Vance külügyminiszter az Országházban úgy fogalmazott: „Két évszázad során a magyar és az amerikai nép sorsa gyakran összefonódott. Fiatal köztársaságunk, amely függetlenségi harcát vívta, hálával fogadta Kováts Mihály ezredest, aki segített George Washington tábornok lovassági alakulatainak megszervezésében és kiképzésében. (Kováts ezredes életét áldozta a függetlenségért Dél-Karolinában, a charlestoni csatában.)” A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 1991-es megalakulásával új fejezet kezdődött az ezredes emlékének, és az amerikai-magyar kapcsolatok ápolásában. Az Egyesületnek és Fazekas Sándor elnök úrnak köszönhetően számos színvonalas megemlékezésre, kiállításra, rendezvényre került sor az elmúlt közel három évtized alatt, melynek köszönhetően a karcagi születésű Kováts Mihály neve országosan is egyre ismertebbé vált. Ennek egyik kiemelkedő eseménye az évente immár hagyományosan megrendezett karcagi Kováts Mihály Emléknapok. Elismeréssel és köszönettel tartozunk az Egyesület munkatársainak és Elnök úrnak ezért az elhivatott munkáért!

Fabriczy Kováts Mihály szabadságért vállalt hősiessége, elhivatottsága ma is példaként állhat előttünk. A mai napon emlékezzünk a magyarok és amerikaiak közös hősére, egy olyan kivételes katonára, aki hű maradt hitvallásához, vállalt kötelezettségéhez és „leghívebben mindhalálig” harcolt a szabadság és függetlenség eszméjéért - zárta szavait a szónok, majd dr. Fazekas Sándor, a KMBTE elnöke a Kováts Mihályt ábrázoló emlékplakettet dr. Varga Gyöngyi nyugalmazott középiskolai tanárnak adat át hagyományőrző munkája elismeréseként. .

A hagyományoknak megfelelően ezen a jeles napon Bodó díjakat is adományoznak tehetséges, tanulmányaikban kiemelkedő tanulóknak. A művészetek, az irodalom, a rajz és a történelem tantárgyakban elért eredmények elismeréseként hozta létre Bodó-Fábián Ilona asszony, valamint férje Bodó Sándor festőművész e díjat.

Dr. Fazekas Sándor elnök, Sági István tankerületi igazgató és Laczik Dénesné a Kováts-os Gyermekekért Egyesület elnöke adta át a díjat Madar Dóra 8. osztályos tanulónak. Ezután a tanulók és a Városi Vegyeskar kamarakórusának előadásában Kováts öröksége műsor hangzott el, melyet szerkesztett Hunyadi Ildikó, a koreográfiát összeállította, a táncot betanította: Vassné Szűcs Edit és Csontosné Szilágyi Erzsébet.

A szózat eléneklése után megkérem az ünneplők az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény fúvósai, dobosa és a Kováts Mihály Huszárbandérium mögött felsorakozva, átvonultak a Kováts Mihály Tagintézmény elé, ahol Györfi Lajos szobrászművész domborműve előtt koszorúzás volt. A Honvédelmi Minisztérium nevében Németh Szilárd István parlamenti államtitkár a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese koszorúzott. Karcag Város Önkormányzata nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János és Kovács Szilvia alpolgármesterek, valamint Rózsa Sándor jegyző, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Karcagi Járási Hivatal nevében Dr. Katona Károly főigazgató és Hodos Julianna hivatalvezetők, a Karcagi Tankerületi Központ és a KÁI AMI nevében Sági István tankerületi igazgató, Kissné Soós Ágnes szakmai igazgatóhelyettes és Plósz Csilla Margit intézményvezető, Török Csilla intézményvezető helyettesek, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény vezető és dr. Fazekas Sándor elnök, a Kunszövetség nevében Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a elnök és Bene Sándor emeritus nagykunkapitány helyezte el az emlékezés koszorúját. A Kátai Gábor Kórház nevében Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató és dr. Svéda Szabolcs István orvos igazgató és Bődi Szilvia ápolási igazgató koszorúzott, a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület nevében Györfi Sándor jászkun főkapitány, elnök, a Kováts Mihály Alapítvány nevében Szekrényesi László az alapítvány elnöke tisztelget a hős emléke előtt, a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében Rab János elnök és Szabó Sándor ny. főtörzs zászlós, a Kováts-os Gyermekekért Egyesület nevében Laczik Dénesné az egyesület elnöke és Éri Orsolya Natália az egyesület tagjai helyeztek el koszorút.

A Györffy István Nagykun Múzeumban a „Vitézség emberséggel” Csécsi Nagy Imre altábornagy élete képekben című kiállításon megjelenteket - köztük Illéssy Ádámot, az altábornagy dédunokáját - dr. Nagy Molnár Miklós igazgató köszöntötte, majd a vándorkiállítást a Nemzeti Portrétár tudományos vezetője, a huszárság kutatója, dr. Réfi Attila történész mutatta be. Mint elhangzott, a kiállítás megvalósítását az tette lehetővé, hogy a Nemzeti Portrétár megpályázott és elnyert egy a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázatot v. Csécsi Nagy Imre huszár altábornagy életének bemutatására. A kiállítás nemcsak a szakmai körökben keltett figyelmet, hanem a történelmi korszak iránt érdeklődők körében is nagy sikert aratott, smár több helyen volt látható, s most Karcagra érkezett. A képeket, családi emlékeket Illéssy Ádám is bemutatta tárlaton, majd az iskola aulájában „Anyagvarázs” címmel a kézműves szakkör munkáiból készült kiállítást Nyíriné Kátai Katalin tanító mutatta be. (DE)

Kapcsolódó galéria

Ezek érdekelhetnek még

2021. Május 12. 08:14, szerda | Helyi

BELFÖLDI SZÁLLODÁKBAN ÜDÜLNE A MAGYAROK FELE

A magyarok közel fele belföldi szállodában üdülne a koronavírus-korlátozások feloldása után.

2021. Május 12. 08:07, szerda | Helyi

ÚJABB MILLIÓS ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK

Újabb jelentős adományt hoztak a Kátai Gábor Kórház számára a Tisza-tavi Keresztény Polgári Kör tagjai.

2021. Május 12. 07:55, szerda | Helyi

TÓTH JULIANNA TÁVLATI TERVE A KOSÁRLABDA

Tóth Julianna, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola nyolcadikosa a Szolnoki Sportcentrum Leány Kosárlabda Szakosztályában játszik. A tehetséges fiatal lány mindene a kosár, távlati terveit is ebben képzeli el.

2021. Május 11. 17:27, kedd | Helyi

MEGÁLLÁS NÉLKÜL TÁVOZOTT A BALESETET OKOZÓ FÉRFI

A karcagi rendőrök elfogták a cserbenhagyót.