Városlista
2024. július 17, szerda - Endre, Elek

Hírek

2023. Június 07. 19:56, szerda | Helyi

Városi pedagógusnap

Városi pedagógusnap

Városi Pedagógusnapot tartottak a karcagi Városháza Dísztermében.

Az ünnepségen részt vett F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Sági István Karcagi Tankerületi igazgató, Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános, a képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői, a kitüntetésben részesülők és hozzátartozóik.

A megjelenteket Szepesi Tibor polgármester az alábbi gondolatokkal köszöntötte.


- Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek a nyers gyémántját szép vigyázattal csendben csiszolja a listáját. Június első vasárnapján azokat köszöntjük, akiknek mindannyian rengeteget köszönhetünk. Tudást, általános műveltséget, emberséget, szakképzettséget. Németh László gondolatai jól érzékeltetik azt a felelősségteljes kihívásokkal teli munkát, amelyet a pedagógusok nap mint nap végeznek. A pedagógusnap ünnepi pillanataiban Karcag Város Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a város valamennyi pedagógusát és mindazokat, akik segítik a pedagógiai munkát. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, képviselő urat, elnök urat, igazgató urat, intézmények vezetőjét, a képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévő kedves vendégünket! - kezdte beszédét a városvezető, majd a város oktatása, nevelése érdekében végzett eddigi önkormányzati munkákról, elért eredményekről szólt, hiszen mint fogalmazott, minden város és közösség életében nagy ünnep az, ha egy bölcsőde, óvoda vagy egy iskola elkészül, hiszen ez egyben jelenti a város fejlődését, gyarapodását és szolgálja az itt élők, az intézményekben dolgozók, a pedagógusok, a tanulók, szülők, a családok érdekeit is.

- A 2021/2022 és 2020/2023-as évek Karcagon az oktatási-nevelési intézmények megújulásának évei, hiszen jelentős számban kerültek, kerülnek átadásra. Gondoljunk csak a Varró úti Bölcsőde megújulására, az új református, majd az új katolikus óvodára! Gondoljunk a meglévő önkormányzati óvodák felújítására, iskolai épületek fejlesztésére és ma délelőtt ünnepi percekben tettük le a Széchenyi sugárúti új épülő bölcsőde alapkövét és jelzem most is, hogy a Szent Pál Marista Általános Iskola új épületszárnyának avatására fog a holnapi nap délelőttjén sor kerülni. Emellett elvégeztük a város közlekedési fejlesztésének legfontosabb feladatait is, ami érinti az oktatási intézményeket, hiszen az oktatási-nevelési intézmények körzetében parkolókat építettünk, fejlesztettünk. És azt is biztosan látjuk, hogy előzetes, és remélem sikeres egyeztetéseink után a megkezdett lendületes munkát tudjuk folytatni a település fejlődése érdekében. Ebben a fejlődésben a legnagyobb szerep a jövő nemzedékére fog hárulni, hiszen gyermekeink, unokáink boldogulásáért dolgozunk. Viszont a legszebb iskola, a legszebb óvoda, vagy a legszebb bölcsőde is csak egy épület, csak keret, tartalommal a pedagógus tölti meg. Ő tartja kezében gyermekeink képében a jövő kulcsát, így igazat kell adnunk annak a mondásnak, ami így szól: amilyen a ma pedagógusa, olyan lesz a jövő. A jövő nemzedékének nevelése, okítása tehát az Önök kezében van! Mi is lehetne nehezebb feladat, mint utat mutatni a jövő generációjának? Kevés olyan felelős és nehéz mesterség létezik, mint a pedagógusoké. Nem csupán munka, hanem felemelő, szép hivatás, emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján kísérve szeretetükkel, nemes feladat. Az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatók, szakoktatók, a pedagógiai munkát segítők ott vannak mellettünk az első mondókától, az első betűk esetleg kanyarításától a felnőtt életbe való kilépésig. Olykor szigorral, de mindig szeretettel nevelik értékekre és az életre a rájuk bízott csemetéket. Mindannyian tudjuk, hogy egy közösség értékét a benne lévő, benne dolgozó tagok határozzák meg. Egy nevelési intézmény értékét a benne tanító pedagógusok értéke adja, hiszen munkájukkal közösséget formálnak. Az óvoda, az iskolai közösség, ahol akár életre szóló barátságok, szerelmek köttetnek, ahol megtanulják a gyermekek a versenyszellemet, a megmérettetést, egymás tiszteletét és elfogadását, megtanulnak csapatban játszani és érdekeiket értékesíteni. Vagyis együtt tanulják meg mindazt, amire egész életük során szükségük lesz. Ezért is olyan fontos a pedagógus személyisége, hiszen ők azok, akik utat mutatnak és inspirálják a gyermekeket az általuk tanított tantárgy iránti szenvedélyükkel. De nem csak tárgyakat tanítanak, hanem ők azok, akik a mindennapokban szinte láthatatlanul végzik a feladatukat, és diákjaikat alakítják, formálják gondolkodásukat, cselekedeteiket. A pedagógus tehát egy életforma is, nemcsak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt - hangsúlyozta Szepesi Tibor, majd gróf. Széchenyi Istvánt idézte, miszerint " Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak a jövőnek élünk: a szépért, s jóért, amit tehetünk."

- Tisztelt ünneplő közösség! A mai rendezvényen a pedagógusokat ünnepeljük. Az óvodapedagógusokat, akik miatt az óvodai évek, a tanárokat, akik miatt az iskolai diákévek emlékezetessé válnak. Hogy a diákok hogyan emlékeznek majd vissza az iskolára, az túlnyomórészt Önökön múlik. Sok diák számára Önök jelentik a példaképet, akit követni szeretnének, a mércét, ami alapján kiemelkedik. Ahogyan Németh László írja egy versében: " Vezesd őket, utat ne tévessz, S magadhoz mindig hű maradj, Mert élen állsz, és messze látszol, Sose feledd: példa vagy!"- szólt az idézet.

- Nehéz és tiszteletreméltó pályát választottak, egyszerre állnak köztiszteletben, szeretetben, ugyanakkor bármikor kerülhetnek nehéz, néha megoldhatatlannak tűnő helyzetbe is. Hiszen egyszerre kell megfelelni a társadalmi elvárásoknak, a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt. Nem könnyű feladat, hiszen a teremben állva minden órában egy csoportnyi, vagy egy osztálynyi szempárral kell szembenézni, hitelesnek megmaradni, érdeklődést fenntartani és tudást átadni. Az, hogy az óvoda, az iskola és benne a pedagógus milyen volt, tehát csak évekkel később fog kiderülni. A pedagógus nem is tudja, hogy mikor, mivel hat igazán növendékére, akár egy gesztussal, egy szóval, egy odavetett tréfás félmondattal, egy vicces megjegyzéssel, hiszen nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó embernek is kell lennie. Saját tapasztalatból is tudom, hogy életünk során a megtanult ismeretek nagy részét rutinszerűen alkalmazzuk. Írunk, olvasunk, összeadunk, de a megszerzett információk nagy részére, mint az integrált számítás, a három ismeretlen és egyenletek megoldó kulcsai a mindennapi életben nem használt kémiai vegyületek reakcióira igazából nem emlékszünk. De arra mindig emlékezni fogunk, és emlékszünk, ki az, aki segítette, egyengette utunkat, olykor kemény szigorral, de szeretettel mosolyogva. Amikor a napi gondok és problémák kedvünket szegik, Önök is gondoljanak a mosolygó sikerektől boldog gyermekarcokra - kérte a városvezető, aki azt kívánta, hogy a mindennapjaikat hassa át az apró örömök és sikerek.

- Naponta ölelje át az önök karját szerető gyermekkéz, nézzenek fel önökre ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjanak minél több elismerő szót, mert kell az elismerés. Kell a szeretet, hogy meg tudják vívni a mindennapok csatáit. Végezetül engedjék meg, hogy gratuláljak azok kitüntetetteknek, akik ma átvehetik Karcag Város Önkormányzatának elismerő díjait és természetesen azoknak is, akik állami kitüntetést, elismerést vehetnek át.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pedagógusok!

Köszönöm munkájukat, és kívánok további sok sikert, nagyon sok erőt, kitartást, jó egészséget, a közelgő nyári szünetre pedig jó pihenést és feltöltődést - zárta szavait a polgármester.

Az ünnepi műsorban közreműködött a „Hív a Dal kórus”és a művészeti iskola tanárai és volt diákja, vezényelt Plósz Csilla Margit, a KÁAMI intézményvezetője és Szűcs Attila énekművész. Szepesi Tibor polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő ezután átadta a városi és országos díjakat. A kimagasló nevelő-oktató munkájáért a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Karcag Városi Pedagógiai Díját kapta Posztósné Kovács Éva, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa, akit az intézmény részéről Balajtiné Sütő Margit intézményvezető-helyettes köszöntött virágcsokorral.

Jobbágy Ildikó Máriát, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda pedagógusát a díj átvétele után Földváriné Simon Ilona igazgató köszöntötte virággal. Boruzs Lajosné, a Kádas György EGYMI gyógypedagógusa díjátadásakor Sági István tankerületi igazgatótól és Tatár Jánosné igazgatótól vehetett át egy-egy virágcsokrot. Futóné Szabó Margit, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének pedagógusa, korábbi tagintézmény vezető több virágcsokrot is kapott: Sági István tankerületi igazgató, Plósz Csilla Margit igazgató és férje, Futó Lajos is gratulált feleségének az elismeréshez. Deliné Kurucz Éva, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusát az intézmény részéről Kristany De Juan Pablo Adolfo fenntartó és Dánielné Kacsó Andrea igazgató köszöntötte virággal. Kovács Miklósné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda igazgatója, aki iskolai kötelezettségeinek eleget téve, osztályfőnökként a Határtalanul program keretében külföldön tartózkodik. A díjat az iskola tanévzáró ünnepségén veszi át. Vargáné Glatz Júlia, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója Facsar András igazgatótól kapott a díja mellé virágot. Dobos Lászlónét, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusát Kisari Katalin igazgatóhelyettes köszöntötte egy csokorral. Kálmán Istvánt, a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium oktatóját a Intézmény részéről Gyökeres Sándor igazgató és Szűcs Judit igazgatóhelyettes köszöntötte.

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Pedagógusnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Székelyné Csordás Mária, a Karcagi Arany János Általános Iskola pedagógusa, akinek a díjat Szepesi Tibor és F. Kovács Sándor adta át, virággal köszöntötte Sági István tankerületi igazgató és Szentesiné Nánási Tünde igazgató.

A gyermekek, tanulók oktatása- nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott: Jobbágyné Ungvári Sára, Dedinszki László, Csontosné Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács Róza - mindannyian a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének pedagógusai, akiket egy-egy csokorral Sági István tankerületi igazgató és Plósz Csilla igazgató köszöntött. Oláh Katalinnak és Oros Anikó Máriának - mindketten a Kádas György EGYMI gyógypedagógusai - Sági István tankerületi igazgató és Tatár Jánosné igazgató adott át a díj mellé egy-egy virágcsokrot.

Kapcsolódó galéria

Ezek érdekelhetnek még

2024. Július 17. 14:00, szerda | Helyi

NYÁRI TÁBOR A SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Egy-egy nyári tábor komoly költségeket tud róni a családokra.

2024. Július 17. 11:00, szerda | Helyi

TARTÁLYKOCSIBA CSAPÓDOTT

Tartálykocsiba csapódott egy kocsi Tiszatenyőnél. Az autó sofőrjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

2024. Július 17. 07:00, szerda | Helyi

NOSZTALGIA BEJÁRÁS

Nosztalgia- bejárás. Egykori bölcsődéseit várta intézménybejárásra a Manóliget nevet viselő bölcsőde.

2024. Július 16. 19:45, kedd | Helyi

Az elmúlt 24 órában történt

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 közúti közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására.