Városlista
2019. augusztus 23, péntek - Bence

Hírek

2019. Május 14. 19:08, kedd | Helyi
Forrás: Gulyás Ferencné intézmény vezető

NÉPHAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN

NÉPHAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Korm. rendelet meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket valamennyi óvodánkban maradéktalanul meg kell valósítani.

Az alapprogram figyelembevételével a helyi sajátosságokra, hagyományokra, elvárásokra építve készítettük el a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját, mely tartalmazza a hagyományápolás, a mese tevékenység alapelveit, céljait, feladatait.

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi értékeink megismertetésére, megőrzésére, ápolására, az óvodás gyermekek hungarikumokkal való találkozására életkori sajátosságaihoz igazodóan. A helyi alkotóművészekkel szoros kapcsolatot ápolunk, alkotásaikkal való találkozásokra lehetőséget teremtünk személyes találkozás alkalmával az óvodákban vagy az alkotói műhelyekben.
Az óvoda hagyományaival, a néphagyomány-ápolás tevékenységével a gyermek cselekvésén keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó élményt kap, amelyek a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. Óvónőink hisznek abban, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan kötelezettsége.

A hiteles hagyományápolás a családok szemléletmódjában is változásokat idéz elő. Az értékek mértékké válnak. Kultúraközvetítő, a következő életszakaszra felkészítő szerepet tölt be. A néphagyományok átörökítése átszővi mindennapi gyakorlatunkat.Fejlesztő tevékenységeinket projektrendszerű, komplex feldolgozási formában valósítjuk meg. Minden projektünk tartalmaz hagyományőrző tartalmat. Az irodalmi nevelésünknek részei a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a klasszikus és kortárs gyermekirodalom művei mellett más népek irodalmi alkotásai is.Az óvodai nevelésünk során a projektjeinkbe beleszőjük a jeles napok, a szimbolikus ünnepek, a nemzeti ünnepek hagyományait, szokásait. Célként jelenik meg, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a magyar néphagyományaival, jeles napokhoz fűződő szokásokkal, népi gyermekjátékokkal és mondókakincsekkel.

A nevelési gyakorlatunkban helyet kap a mindennapos mesélés, mondókázás és verselés, hiszen ezek a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítői, mentális higiénéjüknek elmaradhatatlan elemei. A mese- képi és konkrét formában- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének, visszaigazolja a gyermek szorongásait s egyben feloldást, és megoldást kínál.A mesék dramatizálására, bábozására ösztönözzük a nagyobb gyermekeket. A dramatizálás egy olyan komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat, nagyszerű lehetőséget ad a közös élményszerzésre, az együttműködés készségének alakítására, feltárja a gyermekek előtt a külső világ és az emberi belső világ legfőbb érzelmeit és viselkedésformákat. Lehetőséget biztosítunk a nap folyamán a gyermekeknek, hogy beöltözzenek, „mintha” – helyzeteket teremtsenek, melyben megjeleníthetnek történéseket, elképzelt meséket és történeteket.Irodalmi nevelésünk során fontos szerepet kap a bábjáték. A bábozás a gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása, mely a gyermeki önkifejezés egyik legfontosabb eszköze.

Ezek érdekelhetnek még

2019. Augusztus 21. 20:24, szerda | Helyi

Horgászverseny

Negyvenketten - köztük öt hölgy- vett részt a karcagi Nagykun Horgász Egyesület Nagykunsági Kulturális Napokhoz kapcsolódóan megtartott vasárnapi nyílt felnőtt horgászversenyén a Téglagyári tónál.

2019. Augusztus 19. 16:10, hétfő | Helyi

Kiállítás a Nagykunsági Kulturális Napok keretében

A Déryné Kulturális Központban a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma egykori diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Nagykunsági Kulturális Napok keretében.

2019. Augusztus 19. 09:03, hétfő | Helyi

Nagyné László Erzsébet tájékoztatója

Az utóbbi egy hónapban több alkalommal a médiában megjelent, személyemet – és mára már részben a Kátai Gábor Kórház dolgozóit is - negatívan érintő hírekkel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom:

2019. Augusztus 17. 21:25, szombat | Helyi

Ünnepi Önkormányzati Ülés

Minden évben hagyomány városunkban hogy Szent István napján az Ünnepi Önkormányzati Ülés keretében kitüntetéseket adnak át azoknak a személyeknek, akik a város, és a Nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.